Vrijeme odr?avanja: 10.01.2020. - 13.01.2020.

Devet doma?ih tvrtki izla?e na Domotexu

Objavljeno: 13. 01. 2020. , A?urirano: 13. 01. 2020.

Hrvatski parketari dvadeseti put zaredom sudjeluju na vode?em me?unarodnom sajmu podnih obloga Domotex koji se od 10. do 13. sije?nja odr?ava u Hannoveru. Uz potporu Hrvatske gospodarske komore ove godine izla?e ?ak devet doma?ih tvrtki: Spa?va, DI ?azma, Pan Parket, Drvoproizvod, PPS-Majur, Parketi Sabljo, Evolen, Exportdrvo i Po?gaj Grupa.

Ove je godine na Domotexu oko 1400 izlaga?a iz više od 60 zemalja svijeta, a o?ekuje se više od 50.000 posjetitelja. Predsjednik Udru?enja drvno-prera?iva?ke industrije HGK i direktor Pan Parketa Daniel Smiljani? isti?e kako ovaj sajam okuplja sve koji nešto zna?e na globalnom tr?ištu. „Zato smo i mi tu ve? dugi niz godina, da idemo ukorak sa svjetskim trendovima. Trenutno nam oko 90 posto proizvodnje ide u izvoz, ponajprije u Njema?ku, Švicarsku, Kinu, Austriju i Francusku, ali ?elimo iskoristiti potencijale i drugih tr?išta poput Australije gdje još nismo prisutni“, izjavio je Smiljani?.

Josip Faletar, predsjednik Uprave Spa?ve, naglašava kako je sajam u Hannoveru ve? dugo jedan od najva?nijih sajmova jer se tu kreiraju tr?išni trendovi. „Stoga naša tvrtka ove godine ide s najve?im i najbolje opremljenim štandom dosad. Na Domotexu mo?emo vidjeti sve najva?nije proizvo?a?e i kupce iz branše, iz prve ruke doznati kakva su njihova o?ekivanja za cijelu godinu i stvoriti neke nove kontakte“, objašnjava Faletar, dodaju?i kako Spa?va izvozi više od 70 posto proizvodnje izravno, a više od 90 posto završi na stranim tr?ištima neizravno, preko drugih tvrtki koje kupuju od njih pa prodaju u inozemstvu. Spa?vini se proizvodi prodaju u više od 30 zemalja svijeta, a najviše izvoze u Italiju, Njema?ku i Francusku. Prisutni su ?ak i u Japanu, a zanimljivo je da im je izvoz u Veliku Britaniju u 2019. rastao unato? komplikacijama oko Brexita.

Kvaliteta doma?eg parketa odavno je prepoznata na me?unarodnom tr?ištu, a to pokazuju i brojke. U prvih devet mjeseci 2019. izvezli smo 444.000 tona parketa u vrijednosti od 198,9 milijuna eura, što je znatan porast (osam posto) u odnosu na isto razdoblje 2018. kad smo izvezli 420.000 tona vrijednih 184,1 milijun eura. Najviše je doma?eg parketa u prva tri kvartala prošle godine otišlo na egipatsko tr?ište (58,5 milijuna eura), zatim u Italiju (27,3 milijuna eura), Švicarsku (17,6 milijuna eura), Kinu (14,6 milijuna eura) i Njema?ku (11,7 milijuna eura).

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站