Vrijeme odr?avanja: 07.12.2020. - 10.12.2020.

Objavljeno: 06. 03. 2020. , A?urirano: 11. 03. 2020.

Kao i prethodnih godina, i 2020. godine Hrvatska gospodarska komora organizira nacionalni štand na sajmu ILTM (International Luxury Travel Market), u Cannesu od 7. do 10. prosinca 2020. godine.

HGK bi sa suizlaga?ima te u poslovnoj suradnji s Hrvatskom turisti?kom zajednicom zakupio štand veli?ine 36 m² na kojem ?e biti 8 stolova za sastanke (jedan stol = jedan set od do 52 unaprijed dogovorena sastanka). Ukupan trošak sudjelovanja na tom sajmu iznosi oko 83.000 eura, tj. oko 10.400 eura po stolu. Uz sufinanciranje HGK i HTZ-a, udio po jednom stolu svakog prijavitelja iznosio bi oko 5500 eura, a kona?na ?e se cijena mo?i odrediti tek nakon odre?ivanja kona?nog broja sudionika te zakupa štanda i prihvata ponude za ure?enje štanda.

Ova ponuda odnosi se samo na tvrtke ?lanice HGK.

Pozivamo vas da iska?ete interes za izlaganje, tj. rezervaciju stola za sastanke na sajmu ILTM Cannes 2020. ispunjavanjem ankete o iskazu interesa (u nastavku teksta) najkasnije do 13. o?ujka.

Više informacija o sajmu mo?ete zatra?iti u Sektoru za turizam HGK (tel. +385 1 456-1570, +385 1 456-1660).

Rezervacije stolova ?e se potvrditi po prvenstvu prijave.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站