Analize

TRENDOVI U ULAGANJIMA U TEHNOLOGIJE MOBILNOSTI

Tehnologije mobilnosti (Mobility tech) prikupile su 11,8 milijardi ameri?kih dolara u venture capitalu u prvom tromjese?ju 2020. godine, što je pove?anje od 62 posto u odnosu na 7,3 milijarde ameri?kih dolara prikupljene u prvom tromjese?ju 2019. godine. Investit...
Saznaj vi?e

U TRAVNJU VELIKI PAD MALOPRODAJNOGA PROMETA EU27

Prema podacima statisti?kog ureda Eurostat, u travnju 2020. godine maloprodajni je promet EU27 (obuhva?a poduzetnike kojima je p...
Saznaj vi?e

TREND PADA TURISTI?KIH NO?ENJA SE NASTAVLJA

Saznaj vi?e

U VELJA?I ZABILJE?ENI PRVI NEGATIVNI U?INCI PANDEMIJE NA ROBNU RAZMJENU

Saznaj vi?e

Publikacije

 • {{section}}
  • Centar za digitalnu transformaciju i strateški razvoj
  • Sektor za energetiku i zaštitu okoliša
  • Sektor za financijske institucije i ekonomske analize
  • Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo
  • Sektor za industrijski razvoj i inovacijski sustav
  • Sektor za industriju
  • Sektor za komunikacije
  • Sektor za me?unarodne poslove i EU
  • Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo
  • Sektor za promet i veze
  • Sektor za trgovinu
  • Sektor za turizam
 • {{year}}
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
 • {{type}}
  • ANALIZA
  • PUBLIKACIJA
PSC
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站