Vrijeme odr?avanja: 17.01.2020. - 26.01.2020.

Premijer Plenkovi? otvorio je Zeleni tjedan u Berlinu na kojemu izla?e pedesetak hrvatskih izlaga?a

Objavljeno: 17. 01. 2020. , A?urirano: 17. 01. 2020.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenkovi? otvorio je Zeleni tjedan u Berlinu, vode?u desetodnevnu me?unarodnu poljoprivrednu manifestaciju, a kojoj je ovogodišnja zemlja partner Hrvatska. Tijekom cijelog trajanja sajma Hrvatsku ?e predstavljati pedesetak izlaga?a, velikih i malih poljoprivredno-prehrambenih tvrtki i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

"Hrvatska se pozicionira kao va?an partner i sugovornik u svim va?nim temama na razini Europske unije, a osobito nam je drago da je to slu?aj i u poljoprivredi. Kao što znate, nakon samo sedam godina u ?lanstvu Europske unije Hrvatska ima zada?u, ?ast i odgovornost predsjedati Vije?em Europske unije. Isto se osje?amo i kao zemlja partner Zelenog tjedna – tu smo gdje trebamo biti i dijelimo zajedni?ke vrijednosti i ciljeve", istaknuo je predsjednik Vlade RH Andrej Plenkovi?.

 Berlin dan 2 30.jpg
Domjenak zemlje partnera Hrvatske na otvorenju sajma; Izvor: HGK.


U Hrvatskoj hali partnerstvo dviju zemalja u organizaciji ove poljoprivredne manifestacije i po?etak sajma simboli?no su obilje?eni predajom osamdesetogodišnje masline gradu Berlinu u ime Hrvatske – zemlje partner, uz nazo?nost njema?ke ministrice poljoprivrede Julije Klöckner. Maslinu je osobno uru?io predsjednik Vlade RH Andrej Plenkovi? te obišao hrvatske izlaga?e u pratnji organizatora hrvatskog sudjelovanja na Zelenom tjednu, ministrice poljoprivrede Marije Vu?kovi? i predsjednika Hrvatske gospodarske komore Luke Burilovi?a.

''Ovo je jedva od najve?ih svjetskih poljoprivrednih pozornica gdje ?emo pred svjetlom reflektora više od 60 zemalja svijeta predstaviti ono što Hrvatska ima, bogatu tradiciju proizvodnje i pripreme razli?itih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji se odlikuju posebnom kvalitetom i tradicionalnim na?inom proizvodnje. Iako najmla?a dr?ava ?lanica Europske unije, Hrvatska ima 23 poljoprivredna i prehrambena proizvoda ?iji naziv je zašti?en oznakom izvornosti ili zemljopisnog podrijetla na razini Europske unije", nagalsila je ministrica poljoprivrede Marija Vu?kovi?.

Hrvatsku ?e u hali 10.2 zemlje partner tijekom cijelog trajanja sajma predstavljati pedesetak izlaga?a, velikih i malih poljoprivredno-prehrambenih tvrtki i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Berlin dan 2 50 str.jpg
Na otvorenju sajma hrvatske je delicije kušala i njema?ka publika; Izvor: HGK.


''Trenutno izvozimo poljoprivrednih proizvoda u vrijednosti od 2 milijarde eura, a mo?emo i trebamo puno više. Zeleni tjedan je odli?na platforma za pove?anje te brojke. Ovdje ?e prodefilirati više od pola milijuna ljudi iz cijelog svijeta i svima njima ?elimo pokazati da naše turisti?ke ljepote prati i kvalitetna gastronomija i da naša poljoprivreda ima dugu tradiciju ali i veliki potencijal”, naglasio je Luka Burilovi?, predsjednik Hrvatske gospodarske komore.

Osnovan 1926. godine, Zeleni tjedan je vode?i me?unarodni sajam poljoprivrede, hortikulture i prehrambene industrije koji okuplja proizvo?a?e, stru?njake i posjetitelje iz svih krajeva svijeta. Jubilarni 85. Zeleni tjedan odr?ava se od 17. do 26. sije?nja 2020. godine u Berlinu. O va?nosti ovog sajma za europsku i svjetsku poljoprivredu te odnose me?u zemljama najbolje govore zaista impresivne brojke - 61 dr?ava sudionica, 1 800 doma?ih i stranih izlaga?a, 100 000 proizvoda iz cijelog svijeta, 400 000 posjetitelja i 118 200 m2 izlo?benog prostora.

Sve informacije o Zelenom tjednu prona?ite na poveznicama https://zelenitjedan2020.hr/about/ i https://www.gruenewoche.de/en/.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站