Objavljeno: 07. 05. 2020. , A?urirano: 07. 05. 2020.

Udru?enje hotelijera Hrvatske gospodarske komore uputilo je dopis Vladi kojim tra?e obavezan nastavak mjera za o?uvanje radnih mjesta za još tri mjeseca te hitno otvaranje granica.

"Zaraza je uspješno zaustavljena i sad kre?emo u ponovno pokretanje poslovanja, što je izvrsno. No ve? sada znamo da ?e sektor turizma u ovoj krizi biti najve?i gubitnik i da ?e se oporavak u nekim segmentima odu?iti i na razdoblje od godinu dana. Stoga tra?imo hitno otvaranje granica kako bi se potaknula turisti?ka putovanja i nastavak mjera za o?uvanje radnih mjesta na još tri mjeseca jer hotelijeri još uvijek ne?e ostvarivati dostatan prihod tijekom idu?a tri mjeseca, kojim bi samostalno mogli pokrivati pla?e svojih zaposlenika. Iznimno je va?no da u ovom sektoru o?uvamo radna mjesta jer je nove i kvalitetne zaposlenike teško prona?i", istaknula je predsjednica Udru?enja hotelijera HGK Josipa Jutt Ferlan.

U dopisu se tako?er kao imperativ isti?e beskontaktno poslovanje, naro?ito kod prijave gostiju. Da bi se to ostvarilo, potrebno je ?urno doraditi Pravilnik o prijavi i odjavi gostiju u smještajne objekte tako da se jasno definira mogu?nost primjene digital check-in prijave gostiju, ?ime bi im se pru?io dodatan osje?aj sigurnosti.

Iz Udru?enja predvi?aju da ?e ve?e hotelske tvrtke otvoriti jedan do dva od mogu?ih deset hotela, dok ostale ?eka potpuna obustava poslovanja. Naglašavaju da turizam ima velik udio u BDP-u i da je hotelijerstvo strateški nositelj njegove kvalitete. Stoga apeliraju da se uva?e njihovi prijedlozi kako bi se što prije mogli vratiti normalnom radu.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站