Objavljeno: 07. 01. 2020. , A?urirano: 07. 01. 2020.

Smanjenje PDV-a ugostiteljima na 13 posto od po?etka 2020. donijet ?e višestruke pogodnosti gospodarstvu – studija o utjecaju stope PDV-a na konkurentnost djelatnosti smještaja i ugostiteljstva Hrvatske koju je naru?ila HGK pokazuje da ?e se smanjiti siva ekonomija, pove?ati plasman doma?ih proizvoda, poduzetnicima ?e rasti promet i investicije, a posljedica toga bit ?e otvaranje novih radnih mjesta.

Zato je Hrvatska gospodarska komora pozdravila odluku da se rastereti ugostitelje, a njezin je predsjednik Luka Burilovi? poru?io kako time naše cjelokupno gospodarstvo postaje konkurentnije. "Hrvatska je dosad imala najvišu stopu PDV-a na pripremu i poslu?ivanje hrane na Mediteranu i jednu od najviših stopa u EU. Povratkom konkurenata poput Gr?ke i Turske sve smo više gubili korak i situacija je postala neodr?iva, zato je dobro je da je Vlada reagirala. Ovo je vjetar u jedra ne samo ugostiteljima nego i cijelom turisti?kom sektoru", istaknuo je Burilovi?, dodavši kako je uvjeren da ?e smanjenje stope PDV-a otvoriti prostor gospodarstvenicima za podizanje pla?a i nove investicije.

Dra?en Boban UUD 1271x550.jpg
Dra?en Boban, predsjednik Udru?enja ugostiteljske djelatnosti HGK; Izvor: HGK.


Za trajanja e-savjetovanja o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u Udru?enje ugostiteljskih djelatnosti HGK predlo?ilo je da se sni?ena stopa PDV-a proširi i na pripremanje i uslu?ivanje jela i slastica izvan ugostiteljskog objekta (catering) i uslu?ivanje bezalkoholnih pi?a i napitaka, vina i piva. Prijedlog je djelomi?no prihva?en samo u dijelu pripremanja i uslu?ivanja jela izvan ugostiteljskog objekta (catering).

Stoga iz Udru?enje ugostiteljskih djelatnosti HGK naglašavaju da ?e ustrajati na prihva?anju zahtjeva za sni?avanje stope PDV-a na bezalkoholna pi?a i napitke, vino i pivo. "Rije? je o prete?no doma?im proizvodima, a ugostiteljima koji se ne bave pripremom i uslu?ivanjem jela i slastica ?e se omogu?iti nu?an prostor za podizanje pla?a zaposlenika i ulaganje u kvalitetu usluge. Kako bi ostali konkurentni na globalnom turisti?kom tr?ištu, potrebno je omogu?iti jednake uvjete poslovanja za cjelokupnu ugostiteljsku djelatnost", pojasnio je predsjednik Udru?enja Dra?en Boban.

Prema podacima Digitalne komore, u 2018. godini u Hrvatskoj je aktivno poslovalo više od 7500 tvrtki koje se bave djelatnostima pripreme i uslu?ivanja hrane i pi?a (NKD 56) s ukupnim prihodom od više od 11 milijardi kuna i s više od 41 tisu?om zaposlenih. "Te brojke dovoljno govore o va?nosti sektora ugostiteljstva koji muku mu?i s nedostatkom radnika i dr?anjem koraka za stranom konkurencijom. Zato je svako rastere?enje poslovanja ugostiteljske industrije korak u pravom smjeru", zaklju?io je Boban.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站