Vrijeme odr?avanja: 08.02.2020. - 09.02.2020.

Objavljeno: 10. 02. 2020. , A?urirano: 11. 02. 2020.

Na izlo?benom su se prostoru Hrvatske gospodarske komore na 16. Me?unarodnom p?elarskom sajmu 8. i 9. velja?e na sajamskom prostoru u Gudovcu kod Bjelovara predstavile tvrtke i obiteljska poljoprivredna gospodarstva iz Primorsko-goranske, Krapinsko-zagorske, Viroviti?ko-podravske, Osje?ke, Zagreba?ke i Bjelovarsko-bilogorske ?upanije. Bilo je ukupno 17 izlaga?a, koji su prodavali svoje proizvode po povoljnijim cijenama: med i proizvode od meda, opremu za proizvodnju, preradu i pakiranje meda, radne cipele i zaštitnu radnu odje?u za p?elare te poljoprivredne proizvode i rukotvorine.

Ministrica poljoprivrede Marija Vu?kovi? otvorila je 16. Sajam i 7. izlo?bu vina i vinogradarske opreme. Na najve?em je p?elarskom sajmu u Republici Hrvatskoj sudjelovalo 180 izlaga?a, a posjetilo ga je oko 10.000 posjetitelja iz Republike Hrvatske i okolnih dr?ava. Sajamska se manifestacija odr?ala na 5000 ?etvornih metara, a bila je podijeljena u tri cjeline: izlo?ba i prodaja meda i p?elinjih proizvoda, izlo?ba i prodaja p?elarske opreme te stru?ne edukacije za proizvo?a?e p?elinjih proizvoda.

Brojna stru?na predavanja o p?elarskoj i vinarskoj opremi te brojne degustacije doma?ih vina i gastronomskih delicija dodatno su obogatili do?ivljaj prvog ovogodišnjega bjelovarskog sajma.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站