Vrijeme odr?avanja: 12.11.2019.

Objavljeno: 29. 10. 2019. , A?urirano: 30. 10. 2019.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) odr?at ?e Infodan u utorak, 12. studenoga, od 9 do 13 sati, u HGK – ?upanijskoj komori Vukovar, na adresi Zmajeva 1.

Radi što bolje informiranosti poduzetnika o novostima u kreditnim programima s povoljnijim uvjetima koje provodi HBOR, voditelj njegova Podru?nog ureda za Slavoniju i Baranju Boris ?agalj odr?at ?e individualne razgovore s poduzetnicima koji su zainteresirani za korištenje HBOR-ovih kredita. Budu?i da individualni razgovori zahtijevaju definiranje termina za svakog sudionika, zbog ograni?enog trajanja Infodana molimo zainteresirane za individualni razgovor s predstavnikom HBOR-a da najkasnije do 7. studenoga do 12 sati popune prijavni obrazac ispod ovog teksta.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站