Objavljeno: 24. 11. 2016. , A?urirano: 28. 02. 2017.

Elektroni?ko izdanje publikacije Gospodarska kretanja, koju izdaje Odjel za makroekonomske analize HGK, sadr?i analizu kretanja najzna?ajnijih ekonomskih pokazatelja hrvatskoga gospodarstva. Ta je publikacija koncipirana u tri dijela koja ?ine cjelinu analize aktualnih trendova hrvatskoga gospodarstva.

Na po?etku se navodi tabela s osnovnim makroekonomskim pokazateljima, zatim, u tekstualnom dijelu, slijedi opis doga?anja i razina razvoja pojedinih sektora hrvatskoga gospodarstva i na kraju je tzv. dokumentacija, odnosno tablice sa prikazom pojedinih ekonomskih pokazatelja, i to u nominalnom i realnom iznosu, koji pokazuju mjese?nu i godišnju dinamiku kretanja. Na samom kraju materijala predstavljeni su odabrani makroekonomski pokazatelji tranzicijskih i razvijenih zemalja.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站