Objavljeno: 14. 04. 2020. , A?urirano: 07. 05. 2020.

Elektroni?ko izdanje publikacije Gospodarska kretanja, koju izdaje Odjel za makroekonomske analize HGK, analizira kretanja najzna?ajnijih ekonomskih pokazatelja hrvatskoga gospodarstva. Ta je publikacija koncipirana u tri dijela koja ?ine cjelinu analize aktualnih trendova hrvatskoga gospodarstva.

Na po?etku je tablica s osnovnim makroekonomskim pokazateljima, zatim, u tekstualnom dijelu slijedi opis doga?anja i razina razvoja pojedinih sektora hrvatskoga gospodarstva i na kraju je tzv. dokumentacija, odnosno tablice s prikazom pojedinih ekonomskih pokazatelja, koji pokazuju mjese?nu i godišnju dinamiku kretanja. Na samom su kraju predstavljeni odabrani makroekonomski pokazatelji zemalja EU.

 

Publikaciju Gospodarska kretanja 1/2/2020 (.pdf, 4,76 MB) mo?ete skinuti iz prate?ih dokumenata na ovoj stranici.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站