Ja?anje ljudskih potencijala

Empowering for Growth 3 projekt je Lokalnog partnerstva za zapošljavanje (LPZ) Me?imurske ?upanije, koje djeluje radi pripreme i provedbe inicijativa namijenjenih ja?anju ljudskih potencijala, u skladu s potrebama lokalnog tr?išta rada. U središtu su projekta oblikovanje i primjena akcija rješavanja problema koje su ?lanovi LPZ-a uo?ili tijekom dosadašnjeg rada.

U sklopu projekta izra?en je promotivni video radi privla?enja mladih za upis u deficitarna zanimanja, a istovjetnu promotivnu brošutu 'Budi netko' mo?ete prona?i u rubrici Prate?i dokumenti.

 

Akcije su ponajprije namijenje mladima koji ulaze nespremni u svijet rada – u?enici nisu vo?eni potrebama lokalnog tr?išta rada kod odabira budu?eg zanimanja i škole, škole nedovoljno pripremaju u?enike za radne izazove, dok istodobno ne postoji sustavna profesionalna orijentacija. Sve navedeno rezultira konkretnim problemima mladih u vidu njihove nesnala?ljivosti i nedostatka klju?nih radnih vještina, kao i izostanka motivacije odnosno nedovoljne spremnosti na cjelo?ivotno u?enje koji ?e se nastojati ubla?iti provedbom sljede?ih aktivnosti:

  1. Intervencije na tr?ištu rada: provedba inovativnog ciklusa radionica za mlade nezaposlene radi stjecanja vještina za pronalazak i zadr?avanje posla, organizirani posjeti u?enika me?imurskih osnovnih i srednjih škola poduze?ima i / ili poduzetni?kim potpornim institucijama, suradnja ?lanova LPZ-a s predstavnicima poslovnog sektora
  2. Poticanje poduzetništva: dodjela potpora za samozapošljavanje nezaposlenim pripadnicima ranjivih skupina na tr?ištu rada, sustavna potpora poduzetnicima po?etnicima radom tijela Guardians of Entrepreneurs
  3. Odr?ivo funkcioniranje LPZ-a Me?imurske ?upanije: izra?ena Strategija razvoja ljudskih potencijala Me?imurske ?upanije te Akcijski plan za njenu primjenu, edukacija ?lanova LPZ-a, studijski posjet organizaciji Stirling Local Employability Partnership radi usvajanja provjereno u?inkovitih praksi u poticanju zapošljavanja mladih
  4. Promid?ba i vidljivost
  5. Upravljanje projektom

Projekt ?e rezultirati osna?ivanjem mladih nezaposlenih osoba nizom informativnih, edukativnih i savjetodavnih aktivnosti, ja?im povezivanjem i suradnjom obrazovnog, javnog i poslovnog sektora uspostavom mehanizma rane intervencije na tr?ištu rada, poticanjem samozapošljavanja desetak nezaposlenih osoba s kvalitetnim i odr?ivim poslovnim modelom te u?inkovitim funkcioniranjem LPZ-a.

HGK – ?K ?akovec partner je projekta Empowering for Growth 3.

Vrijednost projekta: 1,7 milijuna kuna.

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站