Vrijeme odr?avanja: 12.02.2020.

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s HGK – ?K Sisak organizira besplatnu edukativnu radionicu o Mjeri 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 2020 u srijedu, 12. velja?e, u 9 sati u ?K Sisak, na adresi Kranj?evi?eva 16.

Radionica je namijenjena poljoprivrednim gospodarstvima koja su korisnici potpora iz Mjere 10 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. Potpora za IAKS (Integrirani administrativni kontrolni sustav) mjeru ruralnog razvoja dodjeljuje se korisnicima koji pridonose ubla?avanju nepovoljnog u?inka poljoprivrede na okoliš te poti?u bioraznolikost i o?uvanje genetskih resursa va?nih za poljoprivredu. 

Za ostvarivanje potpore za Mjeru 10 korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednika, a poljoprivredno zemljište na kojem se obavlja poljoprivredna aktivnost mora biti registrirano u sustavu ARKOD. Stoka mora biti upisana u Jedinstveni registar doma?ih ?ivotinja (JRD?) i ostale propisane upisnike (Središnji popis mati?nih grla, Središnji registar kopitara, Središnji popis mati?nih jata i mati?ni popis ovlaštenih organizacija za uzgoj uzgojno valjanih kopitara) te propisno ozna?ena.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站