Preko dvije stotine obrta, OPG-ova, zadruga i udruga odlu?ilo je iskoristiti sve prednosti koje donosi dobrovoljno ?lanstvo u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Dobrovoljne ?lanice su pravne osobe koje nisu obvezne pla?ati redovnu ?lanarinu HGK, ali koje su u Komori pronašle partnera u razvoju svojega poslovanja te promociji svojih proizvoda i usluga.

Dobrovoljnim ?lanicama dostupne su sve usluge HGK kao i redovnim ?lanicama. Tako pla?anjem godišnje ?lanarine dobrovoljne ?lanice dobivaju pravo na sudjelovanju u radu udru?enja, zajednica i grupacija koje djeluju u sklopu Komore. Imaju mogu?nost izlagati na doma?im i me?unarodnim sajmovima u organizaciji HGK po istim uvjetima kao i obvezni ?lanovi. Tako?er dobivaju i sve beneficije besplatnoga izlaganja na akcijama Kupujmo hrvatsko.

Ako niste u ?lanstvu HGK, a ?elite to postati:

Dobrovoljno ?lanstvo po?inje na dan uplate ?lanarine na ra?un HGK i upla?uje se u jednokratnom iznosu za dvanaest mjeseci (mjese?na ?lanarina x12), kako je navedeno u to?ci 13. Op?ih uvjeta ostvarivanja ?lanstva i ?lanskih pogodnosti.

Odluke o financiranju za prethodne godine te cjelovita Odluka o financiranju HGK za 2020. godinu nalaze se u prate?im dokumentima na ovoj stranici. Visina ?lanarine odre?uje se va?e?om Odlukom o financiranju HGK.

Na sljede?oj STRANICI stranici mo?ete vidjeti visinu ?lanarine ovisno o grupi u koju se razvrstavaju ?lanice prema navedenim kriterijima (?lanci 3 i 4). 


Podaci za pla?anje dobrovoljnog ?lanstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori:

PRIMATELJ: Hrvatska gospodarska komora
IBAN: HR1423400091100241295
POZIV NA BROJ: 05-321125-OIB
OPIS PLA?ANJA: DOBROVOLJNA ?LANARINA – naziv ili ime i prezime iz pristupnice

 

Primjer ispunjavanja uplatnice za dobrovoljno ?lanstvo u Hrvatskoj gospodarskoj komori:

Uplatnica_HGK_dobrovoljno.jpg
Izvor: HGK.
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站