Vrijeme odr?avanja: 12.06.2019.

Objavljeno: 13. 06. 2019. , A?urirano: 14. 06. 2019.

Strukovna grupa hotelijera HGK – ?upanijske komore Dubrovnik odr?ana je 12. lipnja u hotelu Villa Dubrovnik.

V. d. direktorice ?K Dubrovnik Nikolina Troji? predstavila je rezultate poslovanja hotelijera Dubrova?ko-neretvanske ?upanije s financijskim pokazateljima za sezonu 2018. godine, dok je predsjednik Strukovne grupe hotelijera ?eljko Mileti? dao uvid u tijek i trendove sezone 2019.

Okupljenim hotelijerima obratila se nedavno imenovana direktorica Sektora za turizam HGK Ana Klari? te pohvalila hotelijere za pozitivno poslovanje. Obe?ala je daljnju suradnju i komunikaciju o svim temama koje zanimaju hotelijere. Istaknula je da ?e detaljno istra?iti u?inke Brexita na turisti?ke tokove, s obzirom na to da su turisti s tr?išta Velike Britanije visoko zastupljeni u strukturi no?enja i u Dubrova?ko-neretvanskoj ?upaniji i u ostalim dijelovima Hrvatske.

Okupljeni hotelijeri i predstavnici lokalnih organizacija iznijeli su svoja iskustva s rezervacijama za 2019. godinu. Pritom su istaknuli kako bilje?e porast ostvarenih rezervacija u predsezoni i poslijesezoni, dok se trend smanjenog broja rezervacija, koji je do sada bio karakteristi?an za mjesec srpanj, proširio i na kolovoz. S obzirom na ponavljanu situaciju u srpnju i kolovozu, mo?emo re?i da za te mjesece postaje karakteristi?an last minute booking.

Raspravljalo se i o sni?enju cijena smještaja, o ?emu se u posljednje vrijeme govori na konkurentskim tr?ištima, me?utim, dubrova?ki hotelijeri slo?ni su u stavu da za tim trenutno nema potrebe jer bi se time nepovratno narušio imid? destinacije. Ujedno su istaknuli kako u našoj ?upaniji postoji veliki potencijal za razvoj visokokvalitetnih usluga smještaja te da destinaciju posje?uje klijentela koja je spremna platiti visoku kvalitetu usluge.

Detaljnija przentacija nalazi se u rubrici Prate?i dokumenti.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站