Vrijeme odr?avanja: 11.02.2020.

Turska gospodarska delegacija na ?elu s ministricom trgovine posjetila HGK

Objavljeno: 11. 02. 2020. , A?urirano: 11. 02. 2020.

"Još prije 25 godina formirano je Hrvatsko-tursko poslovno vije?e. Puno se promijenilo od tada. Samo je u posljednjih pet godina robna razmjena porasla za gotovo 27 posto. U prvih deset mjeseci prošle godine bilje?imo zna?ajan rast izvoza, od gotovo 22 posto", rekao je potpredsjednik HGK za me?unarodne poslove i EU Ivan Barbari?, povodom posjeta turske gospodarske delegacije Hrvatskoj gospodarskoj komori i susreta dvadesetak hrvatskih i turskih poduzetnika u sklopu posjeta ministrice trgovine Republike Turske Ruhsar Pekcan Hrvatskoj.

Ivan Barbari?, Vitomir Klasi?.jpg
Ivan Barbari?, potpredsjednik HGK za me?unarodne poslove i EU, i Vitomir Klasi?, predsjednik Komore Zagreb i supredsjedatelj Hrvatsko-turskoga poslovnog vije?a; Izvor: HGK.


Barbari? je istaknuo da je do nedavno interes turskih investitora prvenstveno bio prisutan u sektoru turizma. O?ekuje da ?e se to nastaviti, no isti?e da se gospodarska suradnja sve više diversificira. Tako su na sastanku sudjelovale i dvije hrvatske tvrtke, svijetli primjeri gospodarske suradnje s Turskom temeljene na suvremenoj tehnologiji te istra?ivanju i inovaciji.

Darko Horvat.jpg
Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta; Izvor: HGK.


"Dakle, vidimo da pušu neki novi vjetrovi. Na nama je kao institucijama nastaviti raditi na okviru koji ?e tvrtkama omogu?iti da nastave zdravim koracima kora?ati naprijed", naglasio je Barbari?.

Naime, Hrvatska M+ Grupa je krajem sije?nja ove godine preuzela tursku tvrtku CMC, koja je najve?i nezavisni izdvojeni kontaktni centar i pru?atelj usluga upravljanja korisni?kom podrškom u Turskoj s više od 4.000 zaposlenih.

Ruhsar Pekcan.jpg
Ruhsar Pekcan, ministrica trgovine Republike Turske; Izvor: HGK.


"Trenutno ta kompanija u Turskoj ostvaruje oko 40 milijuna eura prihoda. Grupa ?e kroz R&D razvijati dodatne usluge na turskom tr?ištu i pru?ati ih korisnicima u SAD-u, Americi i diljem cijeloga svijeta. Ovo je bilo naše najve?e ulaganje do sada te time postajemo regionalni igra?," rekao je ?lan Uprave Darko Horvat.

Poljoprivredni institut Osijek pak zajedno s turskom tvrtkom Tareks radi na projektu selekcijske stanice za oplemenjivanje bilja. Poslovanje se prvenstveno bazira na kulturi kukuruza, a aktivnosti se pokušavaju proširiti na lucernu, pšenicu, je?am, suncokret i sadnice vo?a. 

"Mi smo najve?i izvoznici sjemena poljoprivrednog bilja bez genetskih modifikacija u Tursku. S vremenom, kroz proteklih 18 godina suradnje, razvili smo prijenos i transfer znanja, razvoja kultivara. S jedne strane izvozimo, a s druge kada izvezemo to sjeme visokih kategorija, tada od naših turskih partnera napla?ujemo licencu. Mi smo javno-znanstveni institut koji preko 90 posto svojih ukupnih prihoda stje?e na tr?ištu. Mislim da je naš institut put i pokazatelj da se znanost i gospodarstvo me?usobno poti?u, a ne potiru," rekao je ravnatelj instituta Zvonimir Zduni?.

Predsjednik Komore Zagreb i supredsjedatelj Hrvatsko-turskoga poslovnog vije?a Vitomir Klasi? istaknuo je da tako?er postoje mogu?nosti za nove poslove u industrijskoj kooperaciji na principima podugovaranja, npr. u automobilskoj industriji, za koju u Hrvatskoj imamo ve?i broj uspješnih tvrtki koje rade za najve?e europske proizvo?a?e automobila.

Sani Sener, Ismail Gulle, Ruhsar Pekcan, Darko Horvat, Ivan Barbari?, Vitomir Klasi?.jpg
Sudionici susreta (s lijeva na desno): Sani Sener, Ismail Gulle, Ruhsar Pekcan, Darko Horvat, Ivan Barbari? i Vitomir Klasi?; Izvor: HGK.


Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat osvrnuo se na to kako biramo one koje zovemo u Hrvatsku. "Zovemo one koji nam daju priliku napretka gospodarskih odnosa, a s Turskom su u 2018. i 2019. brojke u velikom plusu. ?injenica je da gospodarsku suradnju razvijamo dvostruko, i uvoz raste," rekao je Horvat. Za Hrvatsko-tursko poslovno vije?e istaknuo je da se vra?a u onu dinamiku kakva je nekada bila, barem jedan ili dva doga?anja na razini nacionalnih gospodarstava kroz godinu te je najavio da ?e na ministri?in poziv u devetom mjesecu otputovati u Izmir s gospodarskom delegacijom.

Ministrica trgovine Republike Turske Ruhsar Pekcan izrazila je nadu da ?e današnji susret prote?i u jako dobroj i plodnoj atmosferi. Slo?ila se s ministrom o ciljevima pove?anja robne razmjene. "O?ekujem puno prostora za nova ulaganja," rekla je ministrica, naglasivši da je cilj poziva hrvatske gospodarske delegacije u Izmir definiranje novih potencijalnih sektora za ekonomsko povezivanje Hrvatske i Turske, pored ve? aktualnih kao što su turizam i automobilska industrija.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站