Objavljeno: 08. 11. 2019. , A?urirano: 08. 11. 2019.

Hrvatski sabor donio je 1999. godine Odluku o proglašenju 18. studenoga Danom sje?anja na ?rtvu Vukovara 1991. godine, kojom je odre?eno na dostojanstven i primjeren na?in odati po?ast svim sudionicima obrane grada Vukovara – grada simbola hrvatske slobode.

Program Dana sje?anja na ?rtvu Vukovara 1991. – 2019. sa svojim popratnim doga?ajima zapo?inje 8. studenoga, a središnji doga?aj 18. studenoga je Kolona sje?anja kojom se odaje po?ast svim ?rtvama Vukovara za Domovinu. I ove godine polazak Kolone sje?anja je iz Op?e ?upanijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana ?upanijskom ulicom, potom kolona prolazi kroz centar grada Vukovara preko mosta Jean Michel-Nicoliera te se nastavlja Radi?evom ulicom i Ulicom bana Josipa Jela?i?a sve do Memorijalnoga groblja ?rtava iz Domovinskog rata.

Po?ast ?rtvama Borova naselja za Domovinu odaje se 19., a 20. studenoga s pijetetom se sje?amo ?rtava srpskih koncentracijskih logora i ?rtava Ov?are.

Ovogodišnji program obilje?avanja Dana sje?anja na ?rtvu Vukovara odr?ava pod sloganom Vukovar mjesto posebnog pijeteta. Ideja ovog slogana se?e još od 2013. godine, a inicijator ideje je Vlado Iljki? sa Sto?erom za obranu hrvatskog Vukovara.

Prošle godine bilo je 65 000 sudionika same kolone, a 18. studenoga se iz godine u godinu u sve ve?em intenzitetu obilje?ava i u drugim gradovima, ne samo širom Republike Hrvatske, nego i u dijaspori širom svijeta.

Letak s programom i planom grada prona?ite u rubrici Prate?i dokumenti.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站