?lanstvo u HGK tvrtkama donosi brojne pogodnosti.

Na doma?em tr?ištu HGK lobira za zakonsku regulativu u skladu s interesima gospodarstva preko strukovnih udru?enja i zajednica. Kroz regionalno razgranatu komorsku infrastrukturu poduzetnici mogu dobiti ?itav niz informacija za svoje poslovanje, pristupiti bazama podataka i sudjelovati u poduzetni?kim edukacijama.

?lanicama je na raspolaganju i sufinanciranje nastupa na doma?im i me?unarodnim sajmovima do maksimalno 50 posto.

HGK upu?uje u izvore financiranja te savjetuje pri apliciranju za EU sredstva. Komorski kontakti mogu vam biti potpora kod lokalnih razvojnih agencija, razvojnih banaka, drugih dr?avnih institucija, preporuka komercijalnoj banci ili pri javnoj nabavi poslova, u zemlji ili inozemstvu.

?lanicama Komore tako?er su dostupni razli?iti besplatni programi poslovnog usavršavanja – seminari, savjetovanja, radionice i drugi oblici poslovne edukacije.

Ako se ?elite okrenuti izvozu, HGK ?e za vas prona?i partnere i pomo?i u izlasku na strana tr?išta. Internacionalizacija poslovanja hrvatskih gospodarstvenika jedna je od temeljnih zada?a Komore, a u realizaciji tog cilja od velike ?e pomo?i biti me?unarodna predstavništva HGK na klju?nim tr?ištima koja ve? rade ili su u planu otvaranja.

Kroz dugogodišnji projekt vizualnog ozna?avanja hrvatskih proizvoda „Hrvatska kvaliteta“ i „Izvorno hrvatsko“ HGK promovira prepoznatljive doma?e proizvode i usluge koji doprinose razvoju hrvatskog gospodarstva. Komora ve? preko 20 godina provodi i akciju „Kupujmo hrvatsko“ kojom se ja?a svijest o va?nosti kupovine doma?ih proizvoda kroz organizaciju sajmova u kojoj ?lanice besplatno nastupaju i kroz kampanje za javnost.

Putem Digitalne komore, nove informacijsko-komunikacijske platforme HGK, ?lanicama ?e biti dostupno sedam postoje?ih usluga u novom digitalnom formatu. Prva lansirana usluga je portal Gospodarska mre?a koji objedinjuje poduzetnicima sve bitne informacije kao što su makroekonomski pokazatelji na razini Hrvatske i ?upanija, pokazatelji za realne stope rasta i inflacije te tra?ilica poslovnih subjekata s aktualnim financijskim pokazateljima te analizama poslovanja. Pristup portalu besplatan je za ?lanice HGK.

?lanice u svakom trenutku mogu saznati informacije o va?e?em zakonodavstvu, kretanju tr?išta, koracima potrebnim za zapo?injanje poduzetni?ke djelatnosti ili izvorima financiranja preko web stranica HGK ili na besplatni info telefon 0800 1852.

Financiranje HGK: Odluka i na?in ispunjavanja uplatnice

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站