HANFA (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga) je Hrvatsku gospodarsku komoru ovlastila kao edukatora kako bi distributeri u osiguranju i reosiguranju ispunili minimalno 15 sati obvezne godišnje edukacije i ostali upisani u Registar HANFA-e.

Prve edukacije odr?ane su u Osijeku i Zagrebu, na kojima su distributeri skupili po 6 sati edukacije.

Seminar u Osijeku odr?an je u ?upanijskoj komori 10. srpnja, a tema edukacije bila je posve?ena Temeljnom dijelu. Predavanje je odr?ao Bruno ?uraševi? s posebnim naglaskom na  podru?ja stru?nosti sukladno Zakonu o osiguranju te aktualne teme s obzirom na regulatorne aktivnosti i razvoj tr?išta osiguranja te poslovne etike u upravljanja rizicima.

Publika Osijek i Bruno ?uraševi?

Sudionici u Osijeku i predava? Bruno ?uraševi?; Izvor HGK

Investicijski proizvodi osiguranja bili su tema Seminara u Zagrebu, koji je odr?an 12. srpnja, na kojem su Ozren Iljadica i Neven Tišma sudionike upoznali s teorijskim i prakti?nim znanjima o osnovnim ekonomskim i investicijskim pojmovima, tr?ištu štednih i investicijskih proizvoda ?ivotnih osiguranja, investicijskih instrumenata, financijskih tr?išta, rizika i zakonodavne regulative. Tako?er su kroz interakciju predava?a i polaznika  nastojali dati odgovore na pitanja i raspraviti podru?ja, koja je prema sudionicima tr?išta potrebno dodatno razjasniti.

Sudionici u Zagreb i predava? Ozren Iljadica; Izvor HGK

Programi edukacije pripremljeni su u skladu s Pravilnikom o stru?nosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (NN 16/19), a predava?i su  renomirani stru?njaci iz djelatnosti osiguranja i financija. Cilj edukacija jest ispunjavanje uvjeta stru?nosti iz ?lanka 422. Zakona o osiguranju kao i profesionalizacija djelatnosti osiguranja, pove?anje razine financijske pismenosti i zaštite potroša?a.  Svaki program edukacije je 6 priznatih sati sukladno Pravilniku.

Ciklus edukacija organizira se u ?etiri grada - Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu a detaljan raspored po modulima nalazi se u rubrici Prate?i dokumenti.

 

       
       
       
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站