Vrijeme odr?avanja: 31.05.2019.

Objavljeno: 29. 05. 2019. , A?urirano: 31. 05. 2019.

Kako bi educirali gra?ane i upoznali ih sa svim mogu?nostima primjene novih tehnologija, kroz hrvatske gradove putovat ?e Ve?ernjakov digitalni autobus, opremljen najnovijom digitalnom tehnologijom, uz stru?njake i edukatore Hrvatske gospodarske komore. HGK je partner projekta kojim ?e se predstaviti usluge platforme Digitalna komora.

U Zagrebu ?e, na Trgu kralja Tomislava, gra?ani imati priliku u?iti od edukatora u petak, 31. svibnja, izme?u 16 sati i 30 minuta i 19 sati.

Cilj je digitalnog autobusa demistificirati korištenje digitalnih platformi i tehnologije u svakodnevnom ?ivotu, kako bi digitalizacija za?ivjela u punom smislu te rije?i. Bit ?e ponu?ena rješenja i savjeti za savladavanje digitalnih platformi koje im mogu pomo?i u svakodnevnom ?ivotu, poput korištenja internetskoga bankarstva, zatim kako elektroni?kim putem predati zahtjev za e-putovnicu ili e-voza?ku dozvolu itd.

Unato? ?injenici da je Hrvatska prihvatila proces digitalne transformacije svojom strategijom e-Hrvatska 2020. te da se uo?avaju pomaci u digitalizaciji usluga javnog sektora (primjerice razvojem platforme e-Gra?ani), Hrvatska je i dalje na zale?u ljestvice europskih zemalja prema Indeksu digitalne spremnosti društva i gospodarstva (DESI), koji analizira Europska komisija, posebice u odnosu na kriterij dostupnosti digitalnih javnih usluga.

Više informacija dostupno je ovdje.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站