Objavljeno: 14. 03. 2019. , A?urirano: 15. 03. 2019.

U petak, 1. o?ujka obilje?en je Open Data Day 2019 (Dan otvorenih podataka 2019.) koji je ujedno povod za organiziranje raznih doga?aja radi isticanja nu?nosti i potencijala otvorenih podataka širom svijeta. Va?nost otvorenih podataka prepoznata je i u Hrvatskoj, pa je ve? sedmu godinu zaredom u zagreba?kom centru HUB385 odr?ana trodnevna konferencija Open Data Day, inspirirana ovom problematikom, a koju je organizirala udruga Gong i Code for Croatia.

Na okrugom je stolu, uz relevantne stru?njakinje i stru?njake na podru?ju IT-a, predstavnike institucija i izvršne vlasti te civilnog društva, sudjelovala i Sanja Šimi?, direktorica Centra za digitalnu transformaciju i strateški razvoj u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Šimi? je, zahvaljuju?i projektu Digitalna komora, upoznata s nu?noš?u otvorenih podataka pri transformaciji javne uprave u brz i u?inkovit digitalni servis.

Na panelu se izme?u ostaloga raspravljalo o tra?enju rješenja za što lakši pristup javnim podatcima kako bi se pridonijelo što u?inkovitijoj borbi protiv korupcije, a gra?anima omogu?ila ve?a mogu?nost sudjelovanja u kreiranju javnih politika. Naglašena je va?nost digitalizacije koja uvelike ide u prilog ovakvoj transparentnosti podataka zbog lakšeg pristupa informacijama.

Glavna pitanja kojima se panel bavio bila su: Zbog ?ega je tako teško dobiti otvorene podatke od hrvatskih javnih tijela? Zašto ih naj?eš?e ?ele posebno naplatiti? Ho?e li politika otvorenih podataka to promijeniti?

Na panelima drugog dijela dana dotaknule su se i teme politi?kog marketinga na društvenim mre?ama, iznosima i regulacijama te u?inkovitom monitoringu financijskih sredstava takvih kampanja s prikazom nekih uspješnih primjera u Europi.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站