Vrijeme odr?avanja: 11.06.2019.

Objavljeno: 30. 05. 2019. , A?urirano: 31. 05. 2019.

Odbor za suradnju s gospodarstvom i regionalni razvoj Akademije tehni?kih znanosti Hrvatske, u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Inovacijskim centrom Nikola Tesla,  organizira okrugli stol Digitalna transformacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru – trendovi razvoja u svijetu i stanje u Hrvatskoj. Doga?anje ?e se odr?ati na zagreba?kom Fakultetu elektrotehnike i ra?unarstva na adresi Unska 3 u utorak, 11. lipnja, od 14 sati do 16 sati i 30 minuta.

Sudionici ?e imati priliku saznati detalje o naprednim tehnikama u znanstvenim istra?ivanjima kao temelju primjene, kao i o umre?enim senzorskim sustavima, u preciznoj poljoprivredi. Okrugli stol posvetit ?e pozornost i potpomaganju poljoprivrede robotskim sustavima te ulozi digitalnih inovacijskih središta u transformaciji poljoprivrednog sektora.

Jedna od tema – poljoprivreda u Fortenova grupi – poslu?it ?e kao primjer prakse.

Predava?i ?e biti stru?njaci s relevantnih fakulteta i iz industrije – Davor Romi? s Agronomskoga fakulteta, Vedran Bilas i Matko Orsag s FER-a, zatim Vlado ?ondi? Galini?i? i Mate Krpan – Fortenova Grupa, Mate Knezovi? – Agrivi d.o.o. te Davorka Moslavec Forjan i Mirjana Dozan – Inovacijski centar Nikola Tesla. U prate?im dokumentima mo?ete prona?i ?ivotopise i sa?eti prikaz rada svih predava?a.

Ulaz je besplatan uz prijavu online obrascem u nastavku teksta.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站