Objavljeno: 25. 10. 2018. , A?urirano: 29. 10. 2018.

Ovogodišnje 22. Nacionalno savjetovanje o gospodarstvu i poduzetništvu, koje je organiziralo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, odr?ano je u Rapcu, 18. i 19. listopada. Manifestacija je i ove godine okupila brojne poduzetnike, gospodarstvenike, predstavnike jedinica lokalne samouprave, ?lanove Vlade Republike Hrvatske, brojne institucije, agencije te strukovna udru?enja ?ime je omogu?ena idealna prilika za razmjenu iskustava iz prakse te rasprava o aktualnim gospodarskim problemima. Glavna tema ovogodišnjih predavanja i panela bila je digitalizacija u Republici Hrvatskoj i svijetu uz mogu?nosti daljnjeg razvoja i unaprje?enja.

U sklopu te manifestacije odr?an je panel Iskustva u digitalizaciji na kojem je rije? imala Sanja Šimi?, direktorica Centra za digitalnu transformaciju i strateški razvoj u HGK, uz predstavljanje projekta Digitalna komora kao informacijsko-komunikacijske platforme za e-usluge namijenjene svim ?lanicama HGK. Prva pokrenuta funkcionalnost Digitalne komore portal je Gospodarska mre?a koji na jednom mjestu pru?a sve bitne informacije poput makroekonomskih pokazatelja na razini Hrvatske i pojedinih ?upanija, zasebnih pokazatelja za realne stope rasta i inflacije, broja aktivnih poslovnih subjekata, broja zaposlenih i bruto inozemnog duga te tra?ilice poslovnih subjekata. Registracija i korištenje podataka s portala potpuno su besplatni, a registrirati se mo?e na portalu digitalnakomora.hr.

T. Kesi? Šapi?, S. Šimi?

 T. Kesi? Šapi?, S. Šimi?; Izvor: HGK.

Ovom prigodom odr?ali su se i razgovori te B2B susreti s gospodarstvenicima, gdje su prezentirane nove usluge HGK, na kojima su prisustvovale Sanja Šimi?, direktorica Centra za digitalnu transformaciju i strateški razvoj u HGK i Tajana Kesi? Šapi?, direktorica Sektora za industriju HGK. 

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站