Objavljeno: 24. 08. 2016. , A?urirano: 19. 11. 2019.

O Burzi

Vlada Republike Hrvatske u sije?nju 2017. godine usvojila je Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine.

Planom su definirani ciljevi gospodarenja otpadom, kriteriji odre?ivanja na?elnih lokacija za gra?evine i postrojenja s tehni?kim zahtjevima, mjere provedbe Plana te projekti va?ni za provedbu Plana. Planom su definirana i financijska sredstva za provedbu za ?iju je provedbu Vlada Republike Hrvatske 25. svibnja 2017. godine donijela Odluku o implementaciji Plana gospodarenja otpadom RH. Odluka je stupila na snagu danom usvajanja u Vladi RH.

HGK je nositelj ?etiri mjere te sunositelj jedne mjere.


Ustrojem funkcionalne Burze otpada nastoji se:

  • unaprijediti sustav gospodarenja otpadom
  • omogu?iti dionicima sustava transparentno informiranje o dostupnim sekundarnim sirovinama
  • unaprijediti gospodarenje posebnim kategorijama otpada kojima se upravlja izvan sustava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost

Ciljevi Burze otpada su:

  • osigurati tehnološke kriterije koje mora zadovoljiti odre?ena kategorija otpada kako bila pogodna za recikliranje
  • omogu?iti povezivanje ponuditelja sekundarne sirovine i potencijalnih kupaca takvih materijala
  • promicati odr?ivost putem korištenja izdvojenih vrijednih sekundarnih materijala
  • kreirati transparentno tr?ište sekundarnih sirovina.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站