Vrijeme odr?avanja: 05.02.2020. - 27.03.2020.

Objavljeno: 27. 01. 2020. , A?urirano: 12. 03. 2020.

Hrvatska gospodarska komora, a uz provedbu savjetni?ke tvrtke Apsolon, organizira niz besplatnih radionica, nazvanih Akademija industrijskog razvoja (AIR), za poduzetnike kako bi pove?ali svoju konkurentnost na tr?ištu, potaknuli stvaranje inovacija i internacionalizirali poslovanje.

Digitalno doba sa sobom nosi nove poslovne izazove. Vrhunski doma?i i me?unarodni predava?i prenijet ?e vam najnovija znanja, alate i vještine neophodne za poslovanje u današnjem izuzetno izazovnom i nepredvidljivom okru?enju.

Teme radionica podijeljene su u pet modula: 

 1. Digitalna transformacija i prilagodba tr?išnim promjenama koje donosi digitalno doba – u sklopu ovog modula obra?uje se koncept digitalne transformacije u kontekstu pripreme poduze?a za izradu digitalne strategije, optimizaciju procesa digitalizacije i stvaranja organizacijske inovativnosti.

 2. Design thinking metoda za razvoj i brzu komercijalizaciju inovacija – u sklopu ovog modula oja?at ?e se inovacijski kapaciteti poduzetnika koji ?e usvojiti design thinking, najkorišteniju svjetsku inovacijsku metodu, u svrhu razvoja i pove?anja broja komercijaliziranih inovacija.

 3. Upravljanje ljudskim potencijalima i razvoj pametnih vještina – u ovome ?e se modulu oja?ati poduzetni?ki kapaciteti usvajanjem znanja i pametnih vještina koje moraju posjedovati zaposlenici kako bi poduze?a bila tr?išno konkurentna.

 4. Transfer znanja i tehnologija – jedna od klju?nih odrednica konkurentnog gospodarstva jest uspješna suradnja znanstvenih institucija i gospodarstva, u svrhu razvoja i komercijalizacije inovacija. U okviru ovog modula poduzetnicima ?e se prenijeti najnovija znanja i spoznaje iz podru?ja transfera tehnologije, postoje?a praksa, metode i savjeti kako posti?i bolju i br?u sinergiju akademske zajednice i gospodarstva.

 5. Na?ini financiranja razvojno-istra?iva?kih projekata – u sklopu ovog modula poduzetnici ?e ste?i informacije, znanja i vještine o metodama i na?inima optimalnog financiranja svojih razvojno-istra?iva?kih te investicijskih projekata. Posebna ?e se pa?nja posvetiti metodama financiranja iz nacionalnih te EU fondova i programa, kao i alternativnim izvorima financiranja.
   

Raspored modula:

 • Radionica AIR Digital: 5. – 7. velja?e, Vodice
 • Radionica AIR Digitalna transformacija: 20. i 21. velja?e, Zagreb
 • Radionica AIR Design Thinking: 27. i 28.  velja?e, Zagreb – Obavještavamo vas da se radionica AIR Design Thinking odga?a zbog okolnosti izvan kontrole organizatora. Novi datum odr?avanja objavit ?emo uskoro. Unaprijed hvala na razumijevanju.
 • Radionica AIR Upravljanje ljudskim resursima: 10. i 11. o?ujka, Zagreb
 • PROljetna škola: 24. – 27. o?ujka, Medulin - ODGO?ENO 

Radionice su u potpunosti besplatne za sve polaznike. Za prvih 30 prijavitelja AIR Digital Akademije u Vodicama i PROljetne škole u Medulinu osiguran je besplatan smještaj u hotelu Olympia Sky u Vodicama, odnosno u hotelu Belvedere u Medulinu, kao i svi obroci te radni materijali.

Polaznici su du?ni osigurati vlastiti prijevoz.

Za detalje i prijavu posjetite sljede?u poveznicu

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站