OBAVIJEST - Pla?anje za kupovinu tiskanica i ovjeru ATA karneta mo?e se izvršiti isklju?ivo putem uplate na IBAN HGK.

  • IBAN HR1423400091100241295
  • poziv na broj odobrenja: 05 3040208-833
  • opis pla?anja: ATA karnet
  • primatelj: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb

Potvrdu o uplati pristojbe za kupovinu tiskanica ili ovjeru ATA karneta potrebno predo?iti prilikom osobnog dolaska.

Što je ATA karnet?

Kontakti za prodaju i ovjeru tiskanica ATA karneta

Upute i predlošci (Excel i Word) za popunjavanje

Cijena ATA karneta

Prodaja tiskanica po ?upanijskim komorama

ATA karnet - potrebna dokumentacija

Kako koristiti ATA karnet na putu

ATA karnet - upozorenja

ATA karnet - novosti

Dr?ave ?lanice ATA lanca  

 

Snimio: ICC.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站