Analize

REALAN RAST PLA?A šESTU GODINU ZAREDOM

U prosincu prošle godine nastavljena je tendencija rasta pla?a uz dinami?nije kretanje bruto pla?e u odnosu na neto pla?u tijekom cijele prošle godine. Tako je prosje?na mjese?na neto pla?a po zaposlenom u pravnim osobama iznosila 6.559 kuna, što ...
Saznaj vi?e

PETA GODINA REKORDNIH RAZINA TURISTI?KIH NO?ENJA

Prema podacima DZS-a, u prosincu 2019. godine u komercijalnome smještaju ostvareno je 372,2 tisu?e turisti?kih dolazaka i...
Saznaj vi?e

KRAJ PROšLE GODINE OBILJE?EN POZITIVNIJIM TRENDOVIMA U ROBNOJ RAZMJENI

Saznaj vi?e

U 2019. GODINI STANOVNIšTVO JE PREFERIRALO KUNSKE GOTOVINSKE NENAMJENSKE KREDITE

Saznaj vi?e

Publikacije

 • {{section}}
  • Centar za digitalnu transformaciju i strateški razvoj
  • Sektor za energetiku i zaštitu okoliša
  • Sektor za financijske institucije i ekonomske analize
  • Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo
  • Sektor za industrijski razvoj i inovacijski sustav
  • Sektor za industriju
  • Sektor za komunikacije
  • Sektor za me?unarodne poslove i EU
  • Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo
  • Sektor za promet i veze
  • Sektor za trgovinu
  • Sektor za turizam
 • {{year}}
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
 • {{type}}
  • ANALIZA
  • PUBLIKACIJA
Starwars
青青精品视频国产-国语自产视频在线