Suradnja proizvodnje i znanosti temelj uspješnog, odr?ivog razvoja akvakulture

29. i 30. studenoga 2018., Vukovar, Hrvatska

Go to this page in English

Hrvatska gospodarska komora u suorganizaciji sa Agronomskim fakultetom Sveu?ilišta u Zagrebu i Institutom "Ru?er Boškovi?" iz Zagreba te s Hrvatskom poljoprivredno-šumarskom savjetodavnom slu?bom poziva vas na susret gospodarstvenika, znanstvenika, dr?avne uprave i ostalih povezanih sudionika iz podru?ja akvakulture koji ?e se odr?ati 29. i 30. studenoga u kongresnoj dvorani hotela Lav u Vukovaru.

Skup je posve?en prikazu trenutnog stanja i utvr?ivanju bitnih tehnoloških, gospodarskih i znanstvenih spoznaja i rješenja (genetika, patologija, nutricionizam, tehnologija proizvodnje…) nu?nih za uspješan razvoj akvakulture.

Uz prikaz novih tehnoloških i znanstvenih spoznaja, primjere dobre prakse, iskustva uzgajiva?a i konzultanata, te dijalog s dr?avnom upravom, cilj ove Konferencije je potaknuti u?inkovitije iskorištenje sredstava iz raspolo?ivih i budu?ih alokacija Europskih strukturnih i investicijskih fondova.


Europska unija
Ova konferencija je sufinancirana sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.
 
Sadr?aj ove web stranice odgovornost je HGK i ne odra?ava nu?no gledišta EU.
 
Sadr?aji izneseni u stru?nim radovima, sa?ecima, prezentacijama, komentarima itd. odgovornost su navedenih autora/izvora i ne odra?avaju nu?no stav HGK.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站