Vrijeme odr?avanja: 17.09.2019. - 18.09.2019.

Objavljeno: 19. 08. 2019. , A?urirano: 04. 09. 2019.

Hrvatska gospodarska komora poziva Vas na akciju „Kupujmo hrvatsko“, koja ?e se odr?ati u gradu Zagrebu 17. i 18. rujna 2019. (utorak i srijeda) na Trgu bana Josipa Jela?i?a, od 9 do 19 sati.

Kako bismo zajedno osna?ili doma?e gospodarstvo pozivamo vas da nam se pridru?ite u na središnjem zagreba?kom trgu te svojim sudjelovanjem pomognete u ostvarenju zajedni?kog cilja – promociji doma?ih proizvoda vrhunske kvalitete.

Svi sudionici (izlaga?i) moraju imati svu zakonom propisanu dokumentaciju: sanitarni certifikat, registraciju tvrtke, obrta, ku?ne radinosti, udruge i sve ostalo što je potrebno ishoditi za prodaju robe na otvorenom prostoru. Kod prodaje prehrambenih proizvoda, alkohola i lako pokvarljivih proizvoda moraju se poštovati svi propisani sanitarni i zdravstveni uvjeti u skladu s posebnim propisima. Ako sudionici (izlaga?i) planiraju prodavati proizvode ili usluge prilikom ove akcije, obvezni su izdavati fiskalne ra?une. Svi sudionici imaju obvezu dopremiti proizvode na  mjesto prodaje, osigurati propisane specifi?ne uvjete za ?uvanje i prodaju proizvoda i osigurati odgovornu osobu za provedbu prodaje.

Napomena:

Prijave ?e se zaprimati prema redoslijedu prijave, do nazna?enog datuma prijave, odnosno isteka raspolo?ivosti izlo?benog prostora.

Komora ?e i ove, kao i prethodnih godina, svojim ?lanicama omogu?iti besplatno sudjelovanje u akciji Kupujmo hrvatsko i svakom izlaga?u osigurati: izlaga?ko mjesto, priklju?ak za struju, natpisnu plohu, promicanje izlaga?a prije, tijekom i nakon odr?avanja akcije, oglašavanje putem weba Kupujmo hrvatsko i profila te akcije na Facebooku. Izlaga?i koji ?e sudjelovati na akciji moraju se cijelo vrijeme pridr?avati vremena trajanja akcije.

Posjetitelji ?e ovom prilikom mo?i pogledati izlo?ene hrvatske proizvode, opipati ih, kušati i kupiti, a mo?i ?e i poslušati brojne promotivne i edukativne prezentacije.

Pozivamo sve hrvatske proizvo?a?e  i gra?ane da svojim sudjelovanjem pru?e potporu ovoj inicijativi.

Za sudjelovanje u statusu izlaga?a mo?ete se prijaviti pomo?u obrasca u privitku.

Kontakt za prikupljanje prijava:

Irena Fresl Renduli?,

Viši stru?ni suradnik

Komora Zagreb

Tel.: 01 460 - 6816

E-mail: ifresl@www.taikochao.com 

 

Partneri akcije:

 

GAVRILOVIC LOGO 860x645.jpgJuicy_logo 860x645.png

Hrvatski_kisobran 860x172.jpg

galeb.JPGdukat_logo-2x.png

jamnica.JPG   franck_znak_utemeljeno_pozitiv.jpg

Vivax_logo_-01.jpglogotip Vindija.pdf.png

varteks_crni.jpg

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站