Vrijeme odr?avanja: 14.06.2019.

Objavljeno: 14. 05. 2019. , A?urirano: 12. 06. 2019.

Hrvatska gospodarska komora poziva vas na akciju Kupujmo hrvatsko, koja ?e se odr?ati u Vara?dinu, u petak, 14. lipnja, od 9 do 19 sati, na Trgu kralja Tomislava i Franjeva?kom trgu. 

Kako bismo zajedno osna?ili doma?e gospodarstvo, pozivamo vas da nam se nakon šest godina pridru?ite u Vara?dinu, gradu koji je uz Zagreb najve?e kulturno središte sjeverozapadnog dijela Hrvatske te svojim sudjelovanjem pomognete u ostvarenju zajedni?kog cilja – promociji doma?ih proizvoda vrhunske kvalitete te nositelja znakova Izvorno hrvatsko i Hrvatska kvaliteta.

Svi sudionici (izlaga?i) moraju imati svu zakonom propisanu dokumentaciju: sanitarni certifikat, registraciju tvrtke, obrta, ku?ne radinosti, udruge i sve ostalo što je potrebno ishoditi za prodaju robe na otvorenom prostoru. Kod prodaje prehrambenih proizvoda, alkohola i lako pokvarljivih proizvoda moraju se poštovati svi propisani sanitarni i zdravstveni uvjeti u skladu s posebnim propisima. Ako sudionici (izlaga?i) planiraju prodavati proizvode ili usluge prilikom ove akcije, obvezni su izdavati fiskalne ra?une. Svi sudionici imaju obvezu dopremiti proizvode na mjesto prodaje, osigurati propisane specifi?ne uvjete za ?uvanje i prodaju proizvoda te osigurati odgovornu osobu za provedbu prodaje.

Napomena:

Prijave ?e se zaprimati prema redoslijedu prijava, do nazna?enog datuma prijave odnosno isteka raspolo?ivosti izlo?benog prostora.

Komora ?e i ove, kao i prethodnih godina, svojim ?lanicama omogu?iti besplatno sudjelovanje u akciji Kupujmo hrvatsko, dok je kotizacija u iznosu od 500 kuna predvi?ena za sve izlaga?e koji nisu ?lanice HGK (obrti, OPG-ovi, udruge, zadruge i doma?e radinosti). Komora ?e u sklopu ovoga doga?anja svakom izlaga?u osigurati: izlaga?ko mjesto, priklju?ak za struju, natpisnu plohu, promicanje izlaga?a prije, za vrijeme i nakon odr?avanja akcije, oglašavanje putem weba Kupujmo hrvatsko i profila te akcije na Facebooku. Izlaga?i koji ?e sudjelovati na akciji u obvezi su se cijelo vrijeme pridr?avati vremena trajanja akcije.

Posjetitelji ?e ovom prilikom mo?i pogledati izlo?ene hrvatske proizvode, opipati ih, kušati i kupiti, a mo?i ?e i poslušati brojne promotivne i edukativne prezentacije.

Pozivamo sve hrvatske proizvo?a?e i gra?ane da svojim sudjelovanjem pru?e potporu ovoj inicijativi.

Za sudjelovanje u statusu izlaga?a mo?ete se prijaviti putem obrasca u privitku.

Radujemo se vašem dolasku!

 

Kontakt za prikupljanje prijava:

Snje?ana Štiber, viša stru?na referentica

?upanijska komora Vara?din

Tel.: + 385 42 405 491

E-mail: sstiber@www.taikochao.com

 

Partneri akcije:

GAVRILOVIC LOGO 860x645.jpgJuicy_logo 860x645.png

 

 Hrvatski_kisobran 860x172.jpg

galeb.JPGdukat_logo-2x.png

jamnica.JPG           franck_znak_utemeljeno_pozitiv.jpg

Vivax_logo_-01.jpglogotip Vindija.pdf.png

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站