Vrijeme odr?avanja: 07.12.2019.

Objavljeno: 09. 12. 2019. , A?urirano: 09. 12. 2019.

U subotu, 7. prosinca na Trgu Ljudevita Gaja, u Krapini odr?an je 18. Medeni sejem. Doga?aj se ve? tradicionalno odr?ava po?etkom prosinca u sklopu obilje?avanja Dana Grada Krapine i blagdana Sv. Nikole, a zajedni?ki su ga organizirale Hrvatska gospodarska komora – ?upanijska komora Krapina, Turisti?ka zajednica grada Krapine i Grad Krapina.

KRAPINA_Medeni sejem-2.jpg
Medeni sejem u Krapini; Izvor: HGK


Sajam je ove godine svojom veli?inom i brojem izlaga?a bio najve?i dosad, uz bogat popratni kulturno-umjetni?ki program, animacije za djecu i sli?ne aktivnosti. Tridesetak izlaga?a nudilo je razne proizvode: med i proizvode od meda, razne rukotvorine i ukrase, suvenire, tradicijske i doma?e proizvode te mnoge druge.

 KRAPINA_Medeni sejem-4.jpg

Medeni sejem u Krapini; Izvor: HGK

Budu?i da se sajam odr?ava u vrijeme nadolaze?ih bo?i?nih i novogodišnjih blagdana, brojnim je posjetiteljima bio idealno mjesto za kupnju prigodnih poklona i ukrasa.

KRAPINA_Medeni sejem-3.jpgMedeni sejem u Krapini; Izvor: HGK


Na sajmu su sudjelovale tvrtka Kogutex d.o.o. sa zagorskim mlincima te tvrtka Ethereal d.o.o. s visokokvalitetnim proizvodima za bebe. U sklopu sajma promovirani su Znakovi kvalitete Hrvatske gospodarske komore.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站