Objavljeno: 19. 05. 2020. , A?urirano: 19. 05. 2020.

Društveno odgovorno i odr?ivo poslovanje omogu?uje tvrtkama da uravnote?eno upravljaju svojim klju?nim utjecajima u izgradnji ekonomski prosperitetnog, socijalno uklju?ivog i okolišno odr?ivog društva. Nagradom Indeks DOP-a vrednuju se društveno odgovorne i odr?ive prakse hrvatskih poduze?a u sedam osnovnih kategorija: ekonomska odr?ivost, uklju?enost društveno odgovornog poslovanja u poslovnu strategiju, ekonomska odr?ivost, uklju?enost, radna okolina, zaštita okoliša, tr?išni odnosi, odnosi sa zajednicom i odgovorne politike raznolikosti i zaštite ljudskih prava. Metodologija samovrednovanja društveno odgovornih praksi, koja je preto?ena u upitnik Indeks DOP-a, omogu?uje tvrtkama objektivan uvid u na?in upravljanja, pra?enja, mjerenja i interpretiranja vlastitih specifi?nih utjecaja. Indeks DOP-a ujedno je i nagrada koju jednom godišnje u kategoriji malih, srednjih i velikih i javnih tvrtki zajedni?ki dodjeljuju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatski poslovni savjet za odr?ivi razvoj. Nagrada se dodjeljuje od 2008. godine.

U povodu 10. obljetnice provedbe projekta Indeks DOP-a, Sektor za energetiku i zaštitu okoliša Hrvatske gospodarske komore izradio je brošuru 10 godina provedbe projekta.

Brošura 10 godina provedbe projekta dostupna je ovdje.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站