Vrijeme odr?avanja: 23.01.2020.

Objavljeno: 17. 01. 2020. , A?urirano: 17. 01. 2020.

Prva sjednica Gospodarskog vije?a odr?at ?e se u ?etvrtak, 23. sije?nja, u 11 sati u ?upanijskoj komori Virovitica, na adresi Trg kralja Tomislava 6.

Na sjednici ?e ?lanovi Gospodarskog vije?a HGK – ?K Virovitica izabrati ?lanove Skupštine Hrvatske gospodarske komore koji ?e predstavljati tvrtke Viroviti?ko-podravske ?upanije.

Pod to?kom razno raspravljat ?e se o stanju u gospodarstvu Viroviti?ko-podravske ?upanije.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站